Sunday, 28/11/2021 - 09:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TIỂU HỌC PHÚ TIẾN

Dự chuyên đề cụm Lần 1

Ngày 2/12/2020, toàn thể GV 9 môn trường TH Phú Tiến tham dự chuyên đề cụm Lần 1, gồm các trường Tiểu học: Trung Hội, Thanh Định, Định Biên, Phú Tiến với 2 tiết dạy môn Tiếng Việt lớp 1, Bài 67: on - ot (tiết 1, 2) do cô giáo Nguyễn Thị Thắm - GV TH Thanh Định và cô giáo Chu Minh Thủy - Gv TH Phú Tiến thể hiện.

Ngày 2/12/2020, toàn thể GV 9 môn trường TH Phú Tiến tham dự chuyên đề cụm Lần 1, gồm các trường Tiểu học: Trung Hội, Thanh Định, Định Biên, Phú Tiến với 2 tiết dạy môn Tiếng Việt lớp 1, Bài 67: on - ot (tiết 1, 2) do cô giáo Nguyễn Thị Thắm - GV TH Thanh Định và cô giáo Chu Minh Thủy - Gv TH Phú Tiến thể hiện.