Được sự cho phép của Chi Bộ, Ban giám hiệu nhà trường, và sự nhất chí của Ban Chấp hành đoàn - Hội đồng đội xã Phú Tiến, Liên đội TH Phú Tiến tiến hành tổ chức Đại hội liên đội ...